หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก


 

ประชุมหารือความร่วมมือกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

         

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก นำโดย บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us 

คุณสุมิตรา กันธะวงค์ (ขวัญ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 053 920 299 หรือ 063 525 0248

 

 

 

 

 

 Facebook : CAMT CMU   Website : CAMT CMU   MAP : CAMT CMU