ข่าวประชาสัมพันธ์ : EU Project CENTRAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ : EU Project CENTRAL
  • ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดด้านล่าง 
https://www.facebook.com/DITC.CMU/photos/a.330123333678175/4415149151842219/
  • สมัครได้ที่ลิ้งค์ >> 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nJpuohBb6k-KsEqt92v3KTANPT4oYu1PtVUCbv6f3opUQUwwOEcxVFVRNEUwM0o1U0pEVFZGRVFKMS4u