ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับและสร้างมูลค่าสินค้าจากเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมกับโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New En


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี
❗️❗️สมัครฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย❗️❗️

ร่วมยกระดับและสร้างมูลค่าสินค้าจากเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมกับโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562
พื้นที่ดำเนินการ : ภาคเหนือตอนบน

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง214 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สมัครโดยแสกน QR Code หรือคลิกสมัครได้เลยที่นี่
https://goo.gl/forms/ydNXLiy7dmgXzv6n1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  082-5680365,081-7654832 (ใหม่) , 095-1466368 (นุ๊ก)
E-mail : Boostup.cmu@gmail.com