เรียนเชิญทุกท่าน ณ กาดโก้งโค้ง ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.


เรียนเชิญทุกท่าน ณ กาดโก้งโค้ง ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 4-5 กรกฎาคม เวลา 08.00-18.00 น.
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.นะคะ

พบกับบูธจากผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early-stage) ปี 2562 #กาดโก้งโค้ง #ตลาดนัดโก้งโค้ง

เสื้อผ้าสวยๆ ของกินอร่อยๆ เพียบค่ะ