เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม "การตลาดออนไลน์ ง่ายนิดเดียว" ณ ภัตตาคารแสนสว่างใจ จ.ปราจีนบุรี


ขอเชิญผู้ประกอบที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิส์สำหรับ SME ปี 2562 ( SME Online 2562)     ฟรี!!

ดำเนินงานโดย สสว. ร่วมกับราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (ผู้ที่สนใจขายสินค้าออนไลน์) จะได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีกับชอปปี้ และสอนวิธีการเขียนข้อความประชาสัมพันธ์สินค้าให้ลูกค้าอยากซื้อ พร้อมบริการถ่ายภาพสินค้าฟรี!!

****ไม่มีค่าใช้จ่าย****
สถานที่ ภัตตาคารแสนสว่างใจ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
สอบถามเพิ่มเติม 089-697-9214

>> ลงชื่อสมัครได้ตามแบบฟอร์มนี้ >> https://1th.me/r8ck