YALA Marathon 2019


งานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในยะลา. #เริ่มรับสมัคร  9 พฤษภาคม 2562

 9-23 ส.ค.62 ราคาพิเศษพบกับราคา
*>>Fun run สำหรับน้องนักเรียนนักศึกษา
ที่อายุไม่เกิน 22 ปี ด้วยราคา 350 บาท
::: เสื้อ + เหรียญ + BIB + Chip RFID + กระเป๋าผ้า
.
>> Full Marathon 42.195 km.
::: ราคา Early bird 800 บาท
::: เสื้อ + เหรียญ + BIB + Chip RFID + กระเป๋าผ้า + เสื้อ Finisher
.
>> Half Marathon 21.1 km.
::: ราคา Early bird 700 บาท
::: เสื้อ + เหรียญ + BIB + Chip RFID + กระเป๋าผ้า + เสื้อ Finisher
.
>> Mini Marathon 10.5 km.
::: ราคา Early bird 500 บาท
::: เสื้อ + เหรียญ + BIB + Chip RFID + กระเป๋าผ้า
.
>> Fun Run 5 km.
::: ราคา Early bird 400 บาท
::: เสื้อ + เหรียญ + BIB + Chip RFID + กระเป๋าผ้า
วันรับอุปกรณ์เป็นวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562
.
>>> วันเปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.