งานแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561”


SMEonline by CMU

งานแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” โดยคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งเสวนาความรู้ในหัวข้อ “เปิดมุมมองการค้าออนไลน์บน E-Marketplace ในยุค 4.0”
โดย ผู้แทนจาก E-Marketplace ชั้นนำของประเทศ และ สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Digital Expert 2018” โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้) เจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ โซอี้สคาร์ฟ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์ บอลรูม บี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโดยมีตัวแทนผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ ETHNICA และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใยกัญชงทรายทอง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้ด้วย

#SMEOnline #OSMEP #สสว