หลักสูตรอบรมออนไลน์ Series Courses “Agile for Business Transformation”


หลักสูตรอบรมออนไลน์ Series Courses

“Agile for Business Transformation”

แนวคิด Agile เพื่อปรับกระบวนการทำงานและองค์กร

สมัครคลิก >> https://lin.ee/4WBeboL

พบกับวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ผ่านแนวคิด Agile ผ่านโปรแกรม ZOOM

หัวข้อบรรยาย:

1. มารู้จัก Agile

2. Agile Management in Education Business

3. Agile & Scrum วิธีคิดและวิธีทำ เพื่อนำไปสู่องค์กรยุคใหม่

4. ปรับองค์กรสู่ Agile

5. Agile in IT Business

ระยะเวลาเรียน: 5 ชั่วโมง (เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง)

กำหนดการเรียน: 3, 10, 17, 24, 31 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น.

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ: ได้แนวคิด Agile เพื่อนำไปใช้ปรับกระบวนการทำงานองค์กร

ค่าลงทะเบียนเรียน: ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

https://kic.website/resource/documents/63bf0dc27bf3abb0340b59bed9e37d44.png