ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching" ณ ห้อง CGV 1 - 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


สสว.ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Northern Business Matching”
กิจกรรมภายใต้โครงการ Micro to be SMEs, Early-Stage, Boost Up New Entrepreneurs และ SME Online ปี 2562

ในวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง CGV 1 - 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

**กิจกรรมในงาน
+++ BUSINESS MATCHING +++
- คู่ค้าจากในประเทศ อาทิ Rimping Supermarket TOP Supermarket สหกรณ์ มช. ร้านค้าเกษตร มช. SCG Carelicious เป็นต้น
- คู่ค้าต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศดูไบ เป็นต้น

+++ PRODUCT SHOWCASE +++
โซนแสดงนิทรรศการและสินค้าของผู้ประกอบการ

+++ กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับ SMEs จากหน่วยงานต่างๆ +++
- สถาบันการเงิน สำหรับ SMEs
- แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์
- สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- Logistic

+++ กิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ +++
- เสวนาแลกเปลี่ยน Good Practices แนวทางการเป็นชุมชนต้นแบบในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ
- สัมมนาหัวข้อ “การวางแผนกิจการเมื่อกฎหมาย e–Payment บังคับใช้”
- สัมมนาหัวข้อ “จดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์มากกว่าที่คิด”

♦️ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/gnBTn8P8tG8hXUtcA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-765-4832