ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการฯ BDS


 

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

โดย เปิดรับสมัครและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสนใจขอรับความช่วยเหลืออุดหนุนผ่านระบบ BDS ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นเขตจตุจักร กรุงเทพมหานค ซึ่งภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ รวมถึงให้คำปรึกษาสำหรับบริการต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในขณะนี้

<< คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >>