ชิญชวนติดตามชมรายการ "Localist ชีวิตนอกกรุง" ชุด "ค้าขายข้ามพรมแดน Cross border E-Commerce"