กิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศสู่นักขายออนไลน์


ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Innovation and Transformation Center: DITC)

ขอเชิญทุกท่าน รับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด "กิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศสู่นักขายออนไลน์" 
ผ่านทาง Facebook Live คลิกที่ลิ้งค์>> https://www.facebook.com/kiccenter ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.15-12.00 น.

พบกับหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ 
1) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในช่องทางการตลาดออนไลน์ Sale/Non-sale
2) แนะนำ CBEC สู่ตลาดในประเทศ ตลาดประเทศจีน และตลาดอื่นๆ
- ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
3) แนวคิดพื้นฐาน Online Marketing และ Live Streaming โดย
- ผศ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล อาจารย์สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
- อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ติดต่อสอบถาม คุณดารนินท์ 093-886-4131, อีเมล daranin.p@camt.info 
หรือแอด Line "DITC" ที่ลิ้งค์ https://lin.ee/4WBeboL

Poster: https://kic.website/resource/documents/697be4efaee17ccfadd2fac561783dbc.jpg