ข่าวสาร

อบรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

13/01/2566 20:31:34

รายละเอียด
"มช. ต่อยอดศักยภาพในการทำงานของอาจารย์"

11/01/2566 13:31:58

รายละเอียด
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการฯ BDS

01/08/2565 11:24:20

รายละเอียด
กิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ (ตามกรอบ ISO 30401)

08/04/2565 10:07:47

รายละเอียด

แสดงทั้งหมด

ติดต่อเรา