ข่าวสาร

(ZOOM) บรรยายพิเศษ และจับคู่ธุรกิจออนไลน์ "โอกาสของสินค้าไทยสู่ตลาดเขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซี่ย"

22/09/2564 10:45:04

รายละเอียด
(ZOOM) หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการใช้ โต่วอิน (TIKTOK) แนะนำสินค้าและบริการแก่เป้าหมายตลาดจีน" : หลักสูตรอบรมฟรี ! (10 ชั่วโมง)

22/09/2564 10:27:16

รายละเอียด
(video clips) E-Commerce Master Ep.14 เรียนรู้เศรฐกิจจีน และภาพลักษณ์ของไทย ในสายตาคนจีน เพื่อเสนอขายสินค้าไทยที่เหมาะสม

14/09/2564 11:50:48

รายละเอียด
(video clips) E-Commerce Master Ep.13 การใช้ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการจัดการทางธุรกิจ

14/09/2564 11:47:55

รายละเอียด

แสดงทั้งหมด

ติดต่อเรา